easyworx

Bent u klant van EasyStaff en wilt u inloggen op uw eigen portal?
Log dan in via https://portal.easystaff.nl

Bent u werkzaam via EasyStaff?
Log dan in via https://mijn.easystaff.nl/nl/login

Hoe werkt de samenwerking met EasyStaff?

  • U werft en selecteert zelf de medewerker die u uitzendt of detacheert.
  • U registreert de nieuwe medewerkers en de klant bij EasyStaff.
  • EasyStaff wordt de formele werkgever van uw medewerker.
  • We stellen samen een overeenkomst op waarin wordt vastgelegd dat de medewerker op de ´payroll´ van EasyStaff staat, maar werkzaamheden verricht voor uw uitzendbedrijf óf voor uw opdrachtgevers.
  • EasyStaff verzorgt de loonadministratie, zonder zich te mengen in uw afspraken met de inlener, of de hoogte van het salaris.
  • EasyStaff regelt de melding bij verzekeraar en bedrijfsvereniging en zorgt voor de correcte afdracht van sociale premies en loonbelasting.
  • EasyStaff zorgt voor een tijdige en vlekkeloze uitbetaling aan uw medewerker.
  • Salarissen worden wekelijks uitbetaald op basis van de gedeclareerde uren van uw uitzendmedewerkers.

Facturatie en debiteurenbeheer


Nadat wij de uitzendmedewerker hebben verloond, kan er op twee manieren gefactureerd worden:

  • Wij factureren uw uitzendorganisatie.
  • Wij factureren rechtstreeks aan uw inleners op basis van het door u overeengekomen tarief.

Het verschil tussen uw tarief en onze inkoopafspraak is de marge die u ons factureert. Wanneer wij rechtstreeks aan uw klanten factureren, verzorgen wij ook het debiteurenbeheer en verzekeren wij zo mogelijk de debiteuren.Uitgebreid dienstenpakket

Dankzij onze Backoffice Services kunt u uw dienstverlening naar uw klanten uitbreiden. U kunt hierbij denken aan het bemiddelen van reguliere arbeidskrachten, freelancers, interimers en ZZP-ers en het aanbieden van payrolling.