easyworx

Bent u klant van EasyStaff en wilt u inloggen op uw eigen portal?
Log dan in via https://portal.easystaff.nl

Bent u werkzaam via EasyStaff?
Log dan in via https://mijn.easystaff.nl/nl/login

Arbeidskrachten staan open voor flexibel contract 01-04-2016

Volgens TNS Nipo staan werknemers in de publieke sector open om hun vaste overeenkomst in te ruilen voor een flexibele overeenkomst. Zij staan hiervoor open wanneer de werkzaamheden leuker zijn en de baan beter aansluit bij hun ambitie. 

Jonge arbeidskrachten staan open voor een flexibel contract
Flexibele contracten zijn pas interessant wanneer zij financiële zekerheid bieden. In het onderzoek van TNS Nipo komt naar voren dat wanneer respondenten de keuze hebben om een vaste dienstbetrekking in te wisselen voor een flexibel contract, wat beter aansluit bij hun ambities, 18% van de respondenten direct overstappen. 63% van de respondenten zou misschien overstappen en 19% niet. In dezelfde situatie met financiële zekerheid zou 28% van de respondenten direct overstappen. 57% van de respondenten overweegt het en slechts en 15% blijft liever in vaste aanstelling werken. Jonge respondenten staan vaker open voor een flexibel contract dan oudere respondenten. Ook zijn hoger opgeleiden sneller bereid een vaste aanstelling in te wisselen dan lager opgeleiden.

Werken als ZZP  
Uit het HR-benchmarkonderzoek van Raet komt naar voren dat een overstap naar het ZZP-schap voor werknemers in loondienst niet populair is. 3% van de Nederlanders is van plan om zelfstandig te werken, 15% heeft wel interesse en het grootste gedeelte ziet het niet zitten om te werken als zelfstandige. De meest zwaarwegende argumenten zijn de financiële onzekerheid en de arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Zelfs de jonge generatie, waarvan werd gedacht dat zij meer neigen naar flexibiliteit, zijn niet bereid over te stappen. Van de jonge generatie wil twee derde niet overstappen om als zelfstandige te gaan werken.

HR-managers willen meer flexibiliteit
Uit het HR-benchmarkonderzoek van Raet komt naar voren dat één derde van de HR-managers in Nederland verwacht voor minder werknemers een vaste aanstelling te hebben. In de zorg, in de overheid en andere publieke sectoren wordt verwacht dat de vaste aanstellingen minder worden. Volgens de HR-managers stijgt het aantal flexibele arbeidsrelaties met meer dan één derde, met name in de zakelijke markt.

Bronnen: TNS Nipo / Raet


Terug naar overzicht