easyworx

Bent u klant van EasyStaff en wilt u inloggen op uw eigen portal?
Log dan in via https://portal.easystaff.nl

Bent u werkzaam via EasyStaff?
Log dan in via https://mijn.easystaff.nl/nl/login

De zzp’er in het nieuws 16-01-2018

Ook in december was de zzp’er weer in het nieuws. Het wegnemen van de onzekerheid over schijnzelfstandigheid door vervanging van de wet DBA blijft een hot item. Daarnaast bleek dat 75% van de zzp’ers zichzelf kan redden bij arbeidsongeschiktheid. ‘Zzp’ers die het risico afwentelen op het collectief? Hou toch eens op!’
 

1. Overleg vervanging wet DBA

Het kabinet streeft er volgens de NOS naar om de wet DBA per januari 2020 te vervangen door een webmodule voor opdrachtgevers. Opdrachtgevers kunnen hiermee aangeven in welke gezagsverhouding zij met de zzp’er werken en aantonen dat zij echt opdrachtgever zijn en geen werkgever die eigenlijk sociale premies moet betalen.

Eind januari gaat minister Koolmees in overleg over de vervanging van de wet DBA, meldt Nu.nl. Hij gaat hierover in gesprek met zzp-organisaties, werknemers, werkgevers en bewindslieden van het ministerie van Financiën en Economische Zaken. Het belangrijkste aandachtspunt voor het uitwerken van de nieuwe wet is het wegnemen van onzekerheid of er wel of geen sprake is van schijnzelfstandigheid bij het inschakelen van een zzp’er. ‘De wet is op z’n vroegst in 2020 klaar. Dat voelt ver weg, maar het vergt veel tijd. Dit tijdspad is al ambitieus’, aldus Koolmees.

Koolmees wil ook in overleg over het pensioenstelsel, arbeidsongeschiktheid en de gevolgen van robotisering en arbeidsdeelname van ouderen en mensen met een arbeidsbeperking.

Vervanging wet DBA
Regeerakkoord 2017, vervanging wet DBA

 
2. 'Zzp’ers die risico’s afwentelen op collectief? Hou toch eens op.'

Zzp-expert Pierre Spaninks maakt zich op Quotenet boos. De media hebben namelijk vrijwel geen aandacht voor een positief rapport van het CBS over zzp’ers en arbeidsongeschiktheid. Terwijl er een half jaar geleden wel veel aandacht was toen bleek dat 80% van de zzp’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. De teneur volgens Spaninks toen: ‘die onverantwoordelijke krekels van een zzp’ers moeten als de wiedeweerga aan een verplichte verzekering geholpen worden omdat anders de nijvere mieren van werknemers anders voor de kosten opdraaien.’

Uit het nieuwe onderzoek van het CBS blijkt dat 75% van de zelfstandigen zoveel andere inkomsten en reserves hebben dat zij zich bij arbeidsongeschiktheid prima weten te redden en een jaarinkomen overhouden van 22.000 euro netto. Het is een kwart van de zelfstandigen dat in zo’n geval risico loopt onder het sociaal minimum terecht te komen; in het ergste geval moeten zij een beroep doen op bijstand. ‘Waar zzp’ers net als werknemers gewoon premie voor betalen en dus recht op hebben', aldus Spaninks.

Ander goed nieuws is de berekening van Netspar, een kennisplatform voor pensioendeskundigen. Volgens hen gaat de gemiddelde zelfstandige na het stoppen met werken, er qua besteedbaar inkomen amper op achteruit gaat.

Dus zegt Spaninks ‘Hou toch eens op over zzp’ers die hun risico’s afwentelen op het collectief.’

 

Bron: kvk.nl


Terug naar overzicht