easyworx

Bent u klant van EasyStaff en wilt u inloggen op uw eigen portal?
Log dan in via https://portal.easystaff.nl

Bent u werkzaam via EasyStaff?
Log dan in via https://mijn.easystaff.nl/nl/login

ET-regeling: de 5 meest gestelde vragen 27-11-2018

Als u werkt met arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland verblijven voor hun werk heeft u wellicht de term ‘ET-regeling’ al een aantal keer voorbij zien komen. Maar wat houdt deze regeling nu in en voor wie biedt het uitkomsten? In dit artikel behandelen we de vijf meest gestelde vragen over de ET-regeling.

1. Wat houdt de ET-regeling in? 
De ET-regeling is een fiscale regeling voor medewerkers die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland werken. De regeling is bedoeld om deze medewerkers een belastingvrije vergoeding te geven voor de extra kosten die zij maken, omdat zij tijdelijk buiten het land van herkomst verblijven voor het verrichten van werkzaamheden. Als werkgever kunt u met de ET-regeling een deel van het brutoloon inhouden en dat bedrag netto aan de medewerker uitkeren. Op deze manier krijgen deze buitenlandse medewerkers een hoger nettoloon.

2. Welke kosten komen in aanmerking voor de ET-regeling?
Buitenlandse medewerkers krijgen te maken met dubbele huisvestingskosten, kosten voor het reizen van en naar het land van herkomst en hogere kosten wat betreft levensonderhoud. Al deze kosten komen in aanmerking voor de ET-regeling.
Het bedrag dat medewerkers ontvangen voor het compenseren van de reiskosten en de dubbele huisvestingskosten zijn voor iedere medewerker verschillend. Het uit te ruilen bedrag van levensonderhoud staat daarentegen wel vast. Dit bedrag wordt door de overheid bepaald.

3. Aan welke voorwaarden moeten werkgevers voldoen?
Bij het toepassen van de ET-regeling mag maximaal 30% van het brutoloon van de medewerker worden uitgeruild. Dit betekent dat een werkgever maximaal 30% van het brutoloon mag inhouden om dat bedrag netto aan de medewerker uit te keren. Als werkgever dient u er wel voor de zorgen dat de medewerker het minimumloon overhoudt. Het gedeelte van het loon dat boven het minimumloon zit kan gebruikt worden om ET-kosten uit te ruilen.
Het is belangrijk dat afspraken over de uitruil schriftelijk worden vastgelegd. Ook is het van belang dat de medewerker daadwerkelijk kosten maakt. Wanneer een medewerker geen kosten maakt die onder de ET-regeling vallen kan hij of zij geen belastingvrije vergoeding ontvangen.

4. Wie profiteert er van de ET-regeling?
Werkgevers én werknemers hebben profijt van de ET-regeling. Zo houdt de medewerker met de ET-regeling netto meer geld over. Tegelijkertijd biedt het voor werkgevers ook voordelen. Werkgevers besparen kosten, omdat zij minder premies hoeven af te dragen, omdat de bruto loonsom afneemt.

5. Ik wil graag meer weten over de ET-regeling, waar kan ik terecht met vragen?
Bent u al klant bij EasyStaff? Neem dan contact op met uw Account Manager. Hij of zij kan u informeren over de mogelijkheden van de ET-regeling. Bent u nog geen klant van EasyStaff en benieuwd wat voor mogelijkheden de ET-regeling biedt voor uw onderneming? Neem dan contact met ons. 


Terug naar overzicht