easyworx

Bent u klant van EasyStaff en wilt u inloggen op uw eigen portal?
Log dan in via https://portal.easystaff.nl

Bent u werkzaam via EasyStaff?
Log dan in via https://mijn.easystaff.nl/nl/login

Freelance Payroll vs Zelfstandig Professional  06-05-2016

Afgelopen week is definitief afscheid genomen van de var verklaring en heeft de wet DBA zijn intrede gedaan.

De nieuwe situatie zorgt er voor dat opdrachtgevers huiverig zijn voor de nieuwe modelovereenkomsten. De risico’s op eventuele aanspraken achteraf zijn groter geworden (als sprake blijkt van schijnzelfstandigheid). Met name het risico dat een Zelfstandig Professional (ZP-er) met terugwerkende kracht als ‘gewone werknemer’ aangemerkt kan worden. Dit kan grote gevolgen hebben met het oog op eventuele ziekte doorbetalingen aan de werknemer en zijn aanspraak op reserveringen (vakantiegeld en –dagen). Om die reden adviseren advocatenkantoren steeds vaker opdrachtgevers om met payroll/ uitzendcontracten te gaan werken. Opdrachtgevers zijn op deze manier volledig gevrijwaard van risico’s met betrekking tot schijnzelfstandigheid.

Maar wat zijn nu de belangrijkste zaken waar je als ZP-er op moet letten als je kiest voor de Freelance Payroll constructie? En wat zijn de voor- en nadelen van Freelance Payroll ten opzichte van ZP-er zijn met de nieuwe modelovereenkomst?

Onderstaande factsheet geeft meer duidelijkheid.

 

Freelance Payroll

ZP-er

 Werken met Modelovereenkomst

Nee

Ja, maar niet verplicht (verkleint risico’s op aanspraken achteraf)

 Loondoorbetaling bij ziekte

Ja

Nee (eventueel zelf verzekering afsluiten)

 Recht op WW-uitkering

Ja

Nee

 Debiteurenbeheer

Ja

Nee

 Facturatie door Freelance Payroll

Ja

Nee

 Volledige vrijwaring van eventuele  aanspraken achteraf      (schijnzelfstandigheid)

Ja

Nee (gedeelde verantwoordelijkheid zelfstandige en opdrachtgever)

 Belastingvoordelen zelfstandigen

Nee

Ja (mits aan bepaalde criteria voldaan)

 Zelf aantal opdrachtgevers  bepalen

Ja

Nee (naleving afspraken in modelovereenkomst)

 Verplichte pensioenopbouw

Ja (na 6 maanden)

Nee

 Administratie op orde m.b.v.  online  portal (verwerking uren,  loonstroken, jaaropgaven etc.)

Ja

Zelf, Accountant, boekhouder of administratiekantoor

 Professioneel advies (m.b.t. de Wet  DBA en overige wet- en  regelgeving)

Ja (persoonlijke accountmanager)

Zelf, Accountant, boekhouder of administratiekantoor

 

Voor iedere ZP-er weegt het ene onderwerp weer zwaarder dan het andere, of zijn er wellicht onderwerpen die nog niet zijn benoemd. Heb je als (startende) ondernemer nog vragen hierover en wil je hierover sparren, dan kom ik uiteraard graag met je in contact: 020-618 31 31 / hesselink@easystaff.nl


Terug naar overzicht