easyworx

Bent u klant van EasyStaff en wilt u inloggen op uw eigen portal?
Log dan in via https://portal.easystaff.nl

Bent u werkzaam via EasyStaff?
Log dan in via https://mijn.easystaff.nl/nl/login

Handhaving DBA uitgesteld tot januari 2018  28-11-2016

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing als zij niet werken volgens de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden.

Het kabinet gaat onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden om beter aan te sluiten op de huidige werkpraktijk. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoopt voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

Mogelijkheden verkennen
Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid staat ervoor open om met verschillende sectoren te praten over de aanpassingen die mogelijk zijn in de Wet werk en zekerheid via cao’s of ministeriele regelingen.

Informeren en coachen
De Belastingdienst blijft ondertussen opdrachtnemers en opdrachtgevers informeren over de wet DBA en de nieuwe werkwijze. De Belastingdienst gaat waar nodig een coachende rol vervullen op de werkvloer. Zo helpt de Belastingdienst opdrachtgevers en opdrachtnemers om duidelijk te krijgen wat wel en niet kan.

Handhaving opgeschort
De Belastingdienst handhaaft niet tot 1 januari 2018. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen in die periode dus geen boetes of naheffingen, behalve evidente kwaadwillenden.

Bron: Belastingdienst

 

Wat betekent dit voor de samenwerking met EasyStaff?

De Wet DBA is niet uitgesteld. De handhaving door de Belastingdienst echter wel. EasyStaff zal doorgaan met het implementeren van de Wet DBA en blijft dus samen met u kritisch kijken naar de Zzp'ers die u inhuurt en/of bemiddelt. Wij wachten op dit moment op de goedgekeurde modelovereenkomst van de Bovib. Als lid van de brancheorganisatie van de onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland vinden wij het belangrijk om u de beste modelovereenkomst te kunnen aanbieden, dit zowel voor u als onze klant als voor de ZZP’er. Wanneer de modelovereenkomst is goedgekeurd door de Belastingdienst zal EasyStaff met deze overeenkomst gaan werken voor nieuwe plaatsingen, maar ook voor de bestaande plaatsingen.


Terug naar overzicht