easyworx

Bent u klant van EasyStaff en wilt u inloggen op uw eigen portal?
Log dan in via https://portal.easystaff.nl

Bent u werkzaam via EasyStaff?
Log dan in via https://mijn.easystaff.nl/nl/login

Melkertbaan moet terugkomen 16-10-2015

'Melkertbaan moet terugkomen'

Op de arbeidsmarkt staan tegenwoordig teveel mensen buitenspel terwijl er vele anderen juist een te hoge werkdruk hebben. Daarom moet de Melkertbaan weer worden hersteld en zou het volwassenonderwijs op alle niveaus zo snel mogelijk moeten worden uitgebreid. Althans volgens het rapport van de Universiteit van Utrecht ‘Blik op wetenschap 2015 – Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt’.

Volgens Joop Schipper (arbeidseconoom) is een duurzame arbeidsmarkt wel degelijk mogelijk, alleen eenvoudig is het niet. Alleen als we met z’n allen, zowel werknemers als werkgevers en de overheid flink onze schouders eronder gaan zetten en ook institutionele gedragsveranderingen doorvoeren kunnen we met zijn allen de structurele onevenwichtigheden op de Nederlandse markt uitbannen.

Wanneer de conjunctuur weer zal aantrekken moet het nodige veranderen om de duurzame arbeidsmarkt te realiseren. Onderzoekers van de Universiteit van Utrecht tonen drie hoofdproblemen aan. Het eerste ‘probleem’ is dat het werk in Nederland tegenwoordig topsport is. De goed opgeleide arbeidskrachten zorgen voor een hogere productiviteit met behulp van geavanceerde technologie. Echter heeft dit ook zo zijn keerzijde. De laagproductieve mensen komen hierdoor langdurig buiten het arbeidsproces te staan. Verder zien we dat vrouwen, allochtonen, ouderen en mensen met een arbeidsbeperking zowel kwalitatief als kwantitatief onderbenut worden. Zij werken vaak minder uren of onder hun niveau. Degene die bijna onder de werkdruk bezwijken worden steeds meer overvraagd door hun baas wat uiteindelijk weer kan leiden tot verzuim of productieverlies.

Uit het onderzoek blijkt ook dat scholing enorm belangrijk is in dit proces. Hierdoor kan het welzijn van de werknemers worden gewaarborgd en het verdienvermogen van de Nederlandse economie zo hoog mogelijk worden houden. Voor scholingen en cursussen is momenteel een te beperkt aanbod voor werknemers. Het is belangrijk om kennis op te frissen of bij te spijkeren. De hoogleraar van de Universiteit van Utrecht pleit ook voor meer aandacht voor ruimte voor kleinschalige initiatieven. Door de outsiders te betrekken bij de arbeidsmarkt kan de werkdruk worden verminderd van degene die werk in overvloed hebben.

Schippers vindt het daarom jammer dat de Melkertbanen (instroom/doorstroom-banen), toentertijd zijn afgeschaft omdat de doorstroom naar andere functies niet werden behaald. Verder stelt Schippers voor om de werknemers die nu overladen zijn met werk op te lossen met de herintroductie deze ondersteunende functies. Zo wordt de drukke werknemer ontlast en een andere krijgt weer een kans om aan een baan te komen.

 


Terug naar overzicht