easyworx

Bent u klant van EasyStaff en wilt u inloggen op uw eigen portal?
Log dan in via https://portal.easystaff.nl

Bent u werkzaam via EasyStaff?
Log dan in via https://mijn.easystaff.nl/nl/login

Nieuw kabinet legt basis voor noodzakelijke hervorming arbeidsmarkt 18-10-2017

De kogel is door de kerk. Gisteren presenteerden de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het Regeerakkoord voor de komende vier jaar. Het motto? Vertrouwen in de toekomst. Voor de arbeidsmarkt betekent dit dat het nieuwe kabinet op zoek gaat naar een nieuw evenwicht tussen vast en flexibel werk.

 

Jurriën Koops, directeur van de ABU: “Het nieuwe kabinet legt een goede basis voor de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt. Het is een serieuze poging om de balans tussen vast en flexibel werk weer terug te brengen. Precies waar we om hebben gevraagd. Een aantal belangrijke belemmeringen om mensen aan te nemen verdwijnt. De nieuwe coalitie verlaagt daarmee de risico’s van werkgevers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers. De plannen maken het al met al aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen. Een goede zaak.”

 

Kleiner verschil vast en flex

Het verkleinen van de verschillen tussen vaste en flexibele contracten is het doel van het nieuwe kabinet. Dat mag echter niet ten koste gaan van een goed gereguleerde vorm van flexibel werken, namelijk uitzendwerk. Voor het nieuwe kabinet staan uitzenden en detachering niet ter discussie. Dat is goed nieuws en dat doet recht aan de bijzondere functie van de flexbranche als banenmotor en opstap voor mensen naar werk. Tegelijkertijd staat het nieuwe kabinet open voor een aanpassing van de definitie van de uitzendovereenkomst. Wat dat in de praktijk precies betekent weten we nog niet. 

 

Payrolling reguleren

EasyStaff is blij dat payrolling kan blijven bestaan. Payrolling reguleren, met name de oneigenlijke vormen van payrolling die bedoeld zijn om te concurreren op arbeidskosten, bijft natuurlijk wenselijk. Het is een goede zaak dat er meer balans tussen flexibiliteit en zekerheid in de nulurencontracten komt.  

 

Het nieuwe kabinet wil payrolling zo vormgeven dat het een instrument wordt voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers. Er komt een wetsvoorstel om concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers in vaste dienst en payrollmedewerkers tegen te gaan. Het nieuwe kabinet en sociale partners gaan om tafel voor de verdere uitwerking van het wetsvoorstel.

 

Positie zelfstandigen

Het nieuwe kabinet gaat onderzoeken of er een ondernemersovereenkomst kan komen in het Burgerlijk Wetboek. Met de nieuw te ontwikkelen ‘opdrachtgeversverklaring’ krijgen opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid over het inhuren van zelfstandigen. Via een gebruikersvriendelijke webmodule is vooraf door opdrachtgevers de opdrachtgeversverklaring in te vullen. Deze moet de modelcontracten in de wet DBA vervangen.

 

In het nieuwe voorstel blijven, zoals verwacht, de opdrachtgevers een rol houden in het beoordelen en bewaken dat een zelfstandige ook echt als zelfstandige werkt en onderneemt. Onduidelijk is nog welke sancties kunnen volgen. 

 

Ook wil het nieuwe kabinet een minimumtarief voor zelfstandigen introduceren van ten minste 125% van het wettelijk minimumloon. Zo is afgesproken in het concept regeerakkoord.

 

Lees hier tekst van het volledige Regeerakkoord.

 

Bron: ABU 10-10-2017


Terug naar overzicht