easyworx

Bent u klant van EasyStaff en wilt u inloggen op uw eigen portal?
Log dan in via https://portal.easystaff.nl

Bent u werkzaam via EasyStaff?
Log dan in via https://mijn.easystaff.nl/nl/login

Payroll, hoe zit het ook alweer? 29-10-2015

Payroll: hoe zit het ook alweer?

Payroll is een andere vorm van uitzenden, de payrollorganisatie verzorgt namelijk geen werving en selectie. Daarentegen geniet u wel van de flexibiliteit vanuit de uitzend cao (5,5 jaar conform
NBBU cao). Een ander voordeel voor u als werkgever, is dat u met payroll via een payrollorganisatie, kosten bespaart op uw omrekenfactor. In de omrekenfactor is de gehele dienstverlening van payroll opgenomen en deze wordt vermenigvuldigd met het bruto uurloon van uw medewerkers. Hiermee berekent u uw payrollkosten per medewerker, per uur.

Wat doet een payrollorganisatie?
Uw medewerkers komen in dienst van de payrollorganisatie. Zij ontzorgt u van alle administratieve werkzaamheden, denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een arbeidsovereenkomst en het verzorgen van loonstroken en jaaropgaven. Ook ontvangen uw medewerkers van de payrollorganisatie hun loon. U hoeft dus niet langer zorg te dragen voor bijvoorbeeld loonheffing, vakantiedagen of vakantiegeld. Dit wordt allemaal uit handen genomen door de payrollorganisatie. Ziekterisico? Dit neemt de payrollorganisatie van u over. Zij zorgt bij ziekteverzuim van uw medewerker voor loondoorbetaling. U bent hiervan factuurvrij.

Uren declareren en wegval van werk.
U declareert bij de payrollorganisatie alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van uw medewerkers.
Het maakt hierbij niet uit of dit de ene week 15 uur is en de andere week 40 uur. Wanneer u niet voldoende werk meer heeft voor uw medewerkers, geeft u dit door aan de payrollorganisatie en zij verzorgen voor u de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In veel gevallen kunt u de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn beëindigen.

Arbeidsvoorwaarden.
Uw medewerkers worden door de payrollorganisatie uitbetaald conform de NBBU cao. Vanaf de eerste dag van indiensttreding van uw medewerker, wordt de cao die van toepassing is op uw branche gehanteerd. Heeft u geen cao? In dat geval kijkt de payrollorganisatie naar de beloning van uw vaste medewerkers. De volgende emolumenten neemt de payrollorganisatie over vanuit uw huidige beloningsstructuur:

-       ADV-regeling.
-       Toeslagen.
-       Overuren.
-       Initiële loonstijgingen en periodieken (salarisschalen).
-       Reiskosten.

Pensioen, vakantiedagen, vakantiegeld, kort verzuim, feestdagreservering, recht op scholing en loondoorbetaling bij ziekte wordt overgenomen uit de NBBU cao.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van payroll voor uw organisatie? De adviseurs van
EasyStaff Payroll Services staan klaar om u verder te informeren via telefoonnummer 020 – 618 3131.


Terug naar overzicht