easyworx

Bent u klant van EasyStaff en wilt u inloggen op uw eigen portal?
Log dan in via https://portal.easystaff.nl

Bent u werkzaam via EasyStaff?
Log dan in via https://mijn.easystaff.nl/nl/login

Veranderingen voor AOW'ers 13-01-2016

Wat gaat er veranderen voor de werkende AOW’er in Nederland?

Elk jaar verandert er wel wat, zo ook dit jaar voor de doorwerkende AOW’er. Hierbij een paar belangrijke wijzigingen.

Loondoorbetaling bij ziekte
Per 1 januari 2016 zal de loondoorbetaling voor een AOW’er met een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd terug worden gebracht naar 13 weken. Dit geldt ook voor uitzendkrachten en vaste medewerkers met een NBBU-cao. In 2018 zal dit geëvalueerd worden er zal er gekeken worden of de loondoorbetaling bij ziekte naar 6 weken kan worden teruggebracht.

ZW-uitkering
Heeft de AOW-gerechtigde een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, dan kan de AOW’er recht hebben op een ZW-uitkering van maximaal dertien weken. Dit kan verhaald worden op de werkgever. Gedurende de duur van de ZW-uitkering vult de uitzendonderneming de uitkering aan tot 90% van het dagloon (artikel 25 lid 1a NBBU-cao voor Uitzendkrachten).

Opzegtermijn
De opzegtermijn van een AOW’er met een (on)bepaalde tijd overeenkomst wordt maximaal één maand.

Verzoek van uitbreiding aantal werkuren
Als de AOW’er een verzoek van uitbreiding indient, is de werkgever niet verplicht om op het verzoek in te gaan.

Minimumloon
Net als andere werknemers heeft een AOW’er recht op tenminste het minimumloon. Is de AOW’er als uitzendkracht in dienst bij een uitzendonderneming, dan blijft het loonverhoudingsvoorschrift actief.

Fasensysteem
Voor AOW-gerechtigde werknemers kan de werknemer maximaal zes contracten in vier jaar aangaan voordat, er een vast dienstverband ontstaat. Hierdoor zal het huidige fasensysteem AOW-plus komen te vervallen (artikel 33 NBBU-cao). Per 1 juli 2016 zal de huidige uitgebreide fase 3 voor AOW-gerechtigden uit de cao verdwijnen en zal het regulier NBBU-fasensysteem van toepassing zijn.

Bron: NBBU


Terug naar overzicht