easyworx

Bent u klant van EasyStaff en wilt u inloggen op uw eigen portal?
Log dan in via https://portal.easystaff.nl

Bent u werkzaam via EasyStaff?
Log dan in via https://mijn.easystaff.nl/nl/login

Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd per 2016 van kracht 05-10-2015

 

Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd per 2016 van kracht

Wanneer een AOW’er na de AOW-gerechtigde leeftijd wil doorwerken zijn zij vaak genoodzaakt om dit te doen via een uitzendbureau of als zzp’er. De Eerste Kamer heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel. Dit betekent dat AOW’ers vanaf volgend jaar makkelijker door kunnen werken op basis van arbeidsovereenkomst, bij de huidige werkgever of bij een andere werkgever.

Dit voorstel wijzigt een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen in verschillende wetten om het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken. Het wordt door het aannemen van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd voor werkgevers aantrekkelijker om AOW’ers langer in dienst te houden. Het faciliteren van het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is niet alleen van belang doordat er langer gebruik gemaakt kan worden van de ervaring en kennis van de generatie die nu aan het werk zijn maar ook voor werknemers zelf die behoefte hebben om te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Een van de redenen dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om AOW’ers langer in dienst te houden is dat de opzegtermijn van het contract één maand is en dat de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht wordt naar dertien weken in plaats van twee jaar. AOW’ers hebben namelijk ook geen recht op WIA. De loondoorbetaling bij ziekte is nu vaak een van de belangrijkste belemmeringen om gepensioneerde in dienst te houden of aan te nemen. Ook mag de werkgever maximaal zes tijdelijke contracten afsluiten in plaats van de gebruikelijke drie.

Om ervoor te zorgen dat deze wet niet ten koste gaat van de andere werkgevers is er besloten dat ook werkgevers in de publieke sector verplicht zijn doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij een reorganisatie. Deze regel geldt al voor de private sector. Ook is een werkgever niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW’er om het aantal werkuren uit te breiden. Verder krijgen AOW’ers recht op ten minste het minimumloon. Dit recht hebben zij nu nog niet. De AOW-er moet wel hetzelfde cao-loon ontvangen als andere werknemers die hetzelfde werk doen.

De Wet werk en zekerheid regelt dat werkgevers voor AOW’ers geen ontslagvergunning nodig hebben en zij AOW’ers geen transitievergoeding hoeven te geven bij ontslag. Wanneer een AOW’er daarna in vaste dienst wordt genomen gelden wel weer de gewone ontslagregels. Behalve dat er ook dan geen transitievergoeding betaald hoeft te worden bij ontslag.


Terug naar overzicht