easyworx

Bent u klant van EasyStaff en wilt u inloggen op uw eigen portal?
Log dan in via https://portal.easystaff.nl

Bent u werkzaam via EasyStaff?
Log dan in via https://mijn.easystaff.nl/nl/login

Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies 27-09-2015

Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies

Het wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies ( WAS) is in het leven geroepen om  oneerlijke concurrentie tussen de organisaties en de werknemers tegen te gaan.  De Tweede Kamer heeft volledig toegestemd met dit wetsvoorstel en op 2 juni heeft de Eerste Kamer deze wet aangenomen.

De WAS is per 1 juli in werking getreden. Vanaf deze datum kan de Belastingdienst een organisatie aansprakelijk stellen voor het uitbetalen van het correcte loon. De gedupeerde moet eerst zelf proberen om het achterstallige loon te verhalen op zijn eigen werkgever. Indien dit niet lukt draait de organisatie hier voor op.
De WAS regelt ook dat de Inspectie SZW de bevoegdheid krijgt om boetes te geven aan werkgevers die zich niet aan de gestelde eisen van de WAS houden.  Ook mag de Inspectie de inspectiegegevens openbaar maken van organisaties die zich niet aan de gestelde regels houden.

Per 1 januari 2016 zullen de maatregelen uit de WAS die betrekking hebben op de uitbetaling en administratie van het loon van kracht gaan.
Het zal gaan om de volgende punten:

-          Een verbod op contante betaling van het minimumloon
-          Nieuwe eisen aan het inhouden en/of verrekenen van vergoedingen of andere kosten
-          De eis om onkostenvergoeding op de loonstrook te specificeren.


Terug naar overzicht